на главную
Пышна, Лепель

Неяк завітаў на Лепельшчыну знакаміты падарожнік,
паглядзеў, падзівіўся: о, як тут пышна! Так узнікла назва
вескі Пышна. Едзе далей на ўсход, углядываецца.
Бачыць за Стаямі цудоўны лес, мудрагелістую сістэму
рэк і азёр і вельмі ўзрушваецца:”Ого, а тут яшчэ лепей!”
Адсюль пайшла назва Лепель.

Могила князя

На поле деревни Боровно насыпаны два довольно
большие кургана. Один возле другого. Урочище это,
как объяснили крестьяне, называется “Княгинки” или
“Могила князя”.

При том добавили следующее предание:
“Когда то в старину, здесь был владельцем какой-то
князь. При нём случилась война с соседним народом,
в которой князь принял участие. Молодая княгиня
осталась дома. Много прошло времени без вести об
участи князя. Княгиня , полагая , что муж погиб на
войне вышла за другого. Между тем князь приехал жив
и здоров. Узнав, что жена вышла за другого, в порыве
ревности и гнева убил жену и сам лишил себя жизни.
Их похоронили рядом. Образовалоись два больших
кургана.”

М.Ф. Кустинский
“Из заметок о курганах Лепельского уезда”.


Вёска Крайцы

Было некалі ў нашага пана вельмі многа лесу.А пан быў
вельмі скупы,тросся за кожную сасонку. Аднаго разу
здарылася бяда: знайшоў пан ў лесе парубку.Доўга шукаў
пан вінаватага і не знайшоў, бо мужык, які зрабіў парубку
,дужа добра схаваў тыя сасонкі. І вырашыў пан пабудаваць
леснічоўку са слугамі, каб тыя пільнавалі ягоны лес.
Паставіў пан лесвічоўку з краю лесу. Потым тут з’явілася
дзярэўня, і назвалі яе Крайцы, таму што з краю.

Запісаў Галаўко С.А. ад Хацкевіч Ульяны Іосіфаўны.
Запіс зроблены ў 1983 годзе ў весцы Кветча.
Назад 3 4 Дальше